Leukedoosjes.nl is een handelsnaam van Northsea Art Company B.V.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens en hoe wij die verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Leukedoosjes.nl verwerkt jouw persoonsgegevens zodra jij onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten en/of je persoonsgegevens op een andere wijze verstrekt aan Leukedoosjes.nl. Wij gebruiken de verzamelde gegevens om onze klanten een goede dienstverlening te bieden.

Als je onze website bezoekt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

je IP-adres;
gegevens van en over het apparaat waarmee je de website bezoekt (type apparaat, internetbrowser en locatiegegevens);
gegevens over jouw activiteit op onze website;
gegevens over jouw activiteit op websites van derden (om gepersonaliseerde advertenties van ons weer te kunnen geven op websites van derden via advertentienetwerken).
Gebruik diensten

Als je gebruik maakt van onze diensten, hebben wij de volgende gegevens nodig om je bestelling uit te kunnen voeren:

jouw voorletters en (achter)naam;
e-mailadres;
adres- en afleveradres;
telefoonnummer;
KVK en/of BTW nummer;
bankrekeningnummer;
eventueel andere persoonsgegevens die aan ons verstrekt.
Deze gegevens kunnen wij opslaan in je persoonlijke account bij Leukedoosjes.nl, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te vullen.

Daarnaast verwerken wij mogelijk nog aanvullende persoonsgegevens van jou, als je deze op een andere wijze aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij jouw gegevens verzamelen.

Mocht je een account bij ons aanmaken, dan word je gezien als een geregistreerde klant van onze webshop. Dit betekent dat wij een klantprofiel opstellen waarin wij jouw orderhistorie vastleggen. Wij bewaren je account en gegevens, totdat je aangeeft dit je dit verwijderd wilt hebben.

Als je geen account aanmaakt, maar wel orders plaatst, bewaren wij jouw gegevens in ieder geval voor de duur van de uitvoering van jouw orders.

Bedrijven zijn bovendien wettelijk verplicht hun administratie ten minste 7 jaar te bewaren, dus dit zullen wij ook doen.

Indien je aangeeft onze nieuwsbrief te willen ontvangt, zullen we je e-mailadres bewaren totdat jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief die we jou sturen zit de mogelijkheid om je daarvoor af te melden.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Leukedoosjes.nl verkoopt jouw gegevens niet door. Leukedoosjes.nl verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, in het geval je daar toestemming voor hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien, te laten corrigeren en te laten verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@leukedoosjes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Van wie is deze privacyverklaring en hoe kun jij ons bereiken?

Deze privacyverklaring is van Northsea Art Company B.V. Leukedoosjes.nl is de verwerkingsverantwoordelijke voor de in dit document beschreven verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt ons bereiken via de volgende contactgegevens:

Postadres
Leukedoosjes.nl
Duchattelstraat 20
2596 EL Den Haag

E-mailadres
info@leukedoosjes.nl

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.